KBIVB : Waarnemingsnetwerk bieten en cichorei
IRBAB : Réseau de champs d'observation betteraves et chicorées
 

 

Naam en Voornaam / Nom et Prénom
Paswoord / Mot de passe
Code veld / Code du champ

Gsm : 0477/58.38.00
(indien de internet site niet werkt / si le site internet ne fonctionne pas)

Ik ben niet ingeschreven en ik zou graag deelnemen aan de waarnemingen.
Ik stuur mijn gegevens (naam, voornaam, adres, telefoon) naar info@kbivb.be.
Je ne suis pas inscrit et je souhaite participer
aux observations.
J' envoie mes coordonées (nom, prénom, adresse, téléphone) via info@irbab.be.

Documenten    (pdf-formaat, om af te drukken)

Handleiding van de waarnemer
Waarnemingsfiches
Bieten Fiche onder pdf-formaat
(om af te drukken
en in te vullen op het veld)

Waarnemingsfiche I
Waarnemingsfiche II

Waarnemingsfiche III

zaai tot 4-6 bladstadium
4-6 bladstadium tot rijensluiten
vanaf rijensluiten
Cichorei Fiche onder pdf-formaat
(om af te drukken
en in te vullen op het veld)

Waarnemingsfiche I
Waarnemingsfiche II

Waarnemingsfiche III

zaai tot 4-6 bladstadium
4-6 bladstadium tot rijensluiten
vanaf rijensluiten
Diaporama voor :

Gezondheidsproblemen te observeren voor Fiches I & II
Gezondheidsproblemen te observeren voor Fiche III
Identificatie bladluizen
Identificatie nematoden
Identificatie vergelingsziekten
Identificatie rupsen
Identificatie bladziekten cichorei
Identificatie bladziekten biet
Identificatie ziekten & plagen stadium I
Identificatie bovengrondse plagen
Identificatie valse meeldauw
Identificatie wortelziekten

 

Documents    (format pdf, pour imprimer)

Manuel de l'observateur
Fiches d'observation
Betteraves Fiche en format pdf
(à imprimer et remplir au champ)
 

Fiche d'observation I
Fiche d'observation II

Fiche d'observation III

semis au stade 4-6 feuilles
stade 4-6 feuilles à la fermeture des lignes
à partir de la fermeture des lignes
Chicorées Fiche en format pdf
(à imprimer et remplir au champ)
 

Fiche d'observation I
Fiche d'observation I
I
Fiche d'observation III

semis au stade 4-6 feuilles
stade 4-6 feuilles à la fermeture des lignes
à partir de la fermeture des lignes
Diaporama pour :

Problèmes sanitaires à observer pour Fiches I & II
Problèmes sanitaires à observer pour Fiche III
Identification pucerons
Identification nématodes
Identification jaunissements
Identification chenilles
Identification maladies foliaires chicorée
Identification maladies foliaires betterave
Identification maladies & parasites stade I
Identification parasites aériens
Identification mildiou
Identification maladies racinaires